تاریخچه وسایل محافظ شنوایی

استفاده از وسایل کمک شنوایی در کشور ما سابقه چندانی ندارد. بطور کلی می توان گفت در اکثر صنایع ایران تاریخچه خاصی ندارد. ولی باید گفت که با وجود آمدن صنایع نفت و صنایع پایین دستی آن بعنوان پیش قراولان صنعت ایران استفاده از وسایل حفاظت فردی از جمله حفاظت شنوایی به همراه پاگرفتن صنعت نفت به ایران وارد شد. در ابتدا کارکنان شرکت نفت و صنایع وابسته به آن استفاده از آن را شروع کردند، که این وسایل به دو نوع کلی بیشتر نبود.

1-حفاظ های اسفنجی تو گوشی که به آن اصطلاحاٌ ایرپلاگ گفته می شود.

2-حفاظ های روگوشی که به آن ایرمافون یا گوشی های خلبان گفته می شود.

استفاده از ایرپلاگ ها و ایرمافون ها کم کم جای خود را در صنایع پر سر وصدا از جمله صنایع نساجی و… پیدا کرد و استفاده از آن ها البته نه چندان زیاد رایج گردید، منتها به لحاظ کیفیت نامطلوب واثر گذاری کم برای کارگران و نبود قوانین مدون استفاده از آن محبوبیت خاصی نداشت. البته نباید فراموش کرد که الزامات و قوانین کار نیز پندان اهمیت زیادی برای استفاده از آن ها و الزامات آن قائل نبود.

با پا گرفتن رشته ای HSE و جدی تر شدن قوانین کار در این حوزه و سرازیر شدن فارغ التحصیلان این رشته کم کم استفاده و الزامات این حوزه ها توسط اداره کار و رفاه اجتماعی جدی تر گرفته شد و قوانین این حوزه به صورت مدون تری شکل گرفت. بطوریکه استفاده از وسایل محافظ شنوایی جزء الزامات این حوزه شناخته شده و کارکنان در این رشته ها نگاه عمیق تر و جدی تری برای سلامتی شنوایی کارکنان مناطق دارای آلودگی صوتی قائل شدند. لذا استفاده از ایرپلاگ ها و ایرمافون ها به لحاظ امنیت شنوایی کارکنان اجباری شد.

با استفاده از این وسایل در طی مدت زمانی که البته نمی شود صراحتاٌ زمان آن را مشخص کرد ولی بعضی از کارشناسان این حوزه که آن را به 20 سال تخمین زده اند، در بعضی از موارد خوب داشته منتها در بعضی از موارد عوامل زیان ده بودن آن را استفاده کارکنان گزارش داده اند که توجه به کارکرد این وسایل و ارتقاء آن ها می توانست نقطه عطفی برای سلامت افراد شاغل در محیط های دارای آلودگی صوتی باشد.

گروهی از کارشناسان امورHSE و بهداشت حرفه ای با کمک مهندسین پزشکی و البته متخصصین و جراحان گوش، حلق و بینی در سال 1383 شروع به نظریه پردازی در این حوزه کردند و با تخمین و بررسی بر روی انواع محافظ های گوش از جمله ایرمولد ها در سال 1384 توانسته اولین ایرمولد کنترل کننده صدا را به صورت مهندسی شده بسازند و آن را به صورت آزمایشی در برخی از صنایع بکار برند که نتایج خوب و اثر بخشی آن و رضایت بهتر این ایرمولد نسبت به وسایل گذشته، این گروه را بر آن داشت که کار را به صورت جدی تری ارائه دهد و نواقص احتمالی آن را مرتفع سازد.

با تحقیق بر روی پاشنه آشیل این وسایل و تحقیق میدانی توسط کارشناسان HSE و بهداشت حرفه ای و متخصصین در مورد اثر گذاری بر روی مجرای شنوایی ارگونومی گوش در مواجه با استفاده از این وسایل توسط متخصص و جراح گوش این گروه و لذا با بررسی حالات بیوفیزیولوژیک و مهندسی صدا و ارتعاشات توسط مهندسین پزشکی این گروه در جهت فیلتراسیون هدفمند موج های صنعتی آغاز گردید. ولی به لحاظ رفرنس های ضعیف و ناچیز در این حوزه حتی در سطح جهانی، این گروه به ناچار پا به عرصه جدیدی گذاشت که بتواند با تجه به بررسی های انجام شده و تولید علمی برای یک محصول مؤثرتر در این حوزه را انجام دهد. با بررسی میدانی و حالات ارگونومی گوش و جذب مواد و اثراتشان بر دفع تغییر حالت امواج وایبرآکوستیکی با توجه به قدرت انکسار انواع موج ها و بررسی همگرایی و واگرایی امواج در مواد مختلف و استفاده بهتر مواد موجود و خواص آکوستیکی آن و آزمایشات مختلف و دقیق و ارزیابی  بالینی آن، این گروه تحت عنوان آراد شنوا توانست اولین ایرمولد تخصصی و مهندسی شده را در برابر انواع موج های صنعتی به مرحله فن آوری دربیاورد و آن را به صورت محصول نهایی در سال 1392 معرفی کند.

گروه آراد شنوا به سرپرستی جناب مهندس شفائی فر در سال 1393 موفق به ثبت این محصول دانش بنیان در اداره کل ثبت اختراعات ایران گردید.