گالری عکس و فیلم

گوش سوم مدل فیلتر دار (ear3 f)

کالیبره شده برای مصارف شخصی و عمومی مانند استفاده در خیابان و جشن ها و …

گوش سوم مدل آ.۱۱۱ (ear3 a111)

کالیبره شده برای صنایع نفت گاز و پتروشیمی

گوش سوم مدل رنگی ۱۱۱ (ear3 c111)

کالیبره شده برای صنایع نفت گاز و پتروشیمی

گوش سوم با فیلتراسیون اختلاف چگالی (ear3 pro)

کالیبره شده برای صنایع نظامی و انفجارها و صنایع هوایی توربوجت

گوش سوم مدل فیلتر دار (ear3 f)

مصارف شخصی و عمومی مانند استفاده در خیابان و جشن ها و …

گوش سوم با فیلتراسیون سه مرحله ای (ear3 M)

جاذب فرکانس های 6000h-8000h

کالیبره شده برای موسیقیدانها و صنایع خانگی مانند خیاطی ها و

گوش سوم با جذب پایین (ear3 S)
کالیبره شده برای صنایع سبک

 

گوش سوم مدل آر (ear3 R)

کالیبره شده برای صنایع ریسندگی و بافندگی

اين قالب مدل XS111

با خلاقيت در علم بيومتريال پزشكي ساخته شده و پيشرفته ترين قالب ضد صوت مي باشد كه مزين به رنگ پرچم ايران است